ΣΕΡΙΦΑΤΟ ΑΙΓ.-ΔΙΟΜΗΔΗΣ 27-30 (11-13)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ   ΝΙΚΟΣ  (τερμ.) 2
ΟΡΦΑΝΟΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1
ΡΕΝΤΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6
ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ   ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΛΑΧΟΣΠΥΡΟΣ   ΝΙΚΟΣ 4
ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΗΜΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17