ΔΙΟΜΗΔΗΣ-Γ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 20-23 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΤΣΑΣ   ΛΑΖΑΡΟΣ
ΡΕΝΤΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΓΙΑΣ   ΣΑΒΒΑΣ 4
ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ   ΑΝΔΡΕΑΣ 2
ΔΗΜΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6